Kronoparken Hill byter namn till Campus Hills!

I vårt arbete med att skapa en trygg, snygg och ren boendemiljö för Karlstads studenter byter vi nu namn till Campus Hills. Som en självklar del av universitetsområdet vill vi bidra med ett genuint engagemang till den gemenskap och samhörighet som är kärnan i det pulserande studentlivet. För att uppnå...