Tröinge By

Falkenberg

Projektfakta

Partner: Ekeblad Bostad

Typ: Bostadsrätter

Tid: Inflyttat 2019

Antal: 30

Slutfört
30 par - och radhus i Falkenberg

Tröinge ligger vackert beläget på de gamla ängsmarkerna strax norr om Falkenbergs centrum. Här bygger vi just nu 30 välplanerade par- och radhus på 112,5 kvm. Husen ligger trevligt lokaliserade i områdets sydöstra del, strax nedanför Tröingebergs sluttningar. I Brf Tröinge By erbjuds sann villakänsla fast utan nackdelarna. Bostaden är nyckelfärdig med hög standard och anlagd trädgård vid inflyttning.

Samtliga hus är placerade för att skapa goda förutsättningar när det gäller ljusinsläpp och utblickar mot det omgivande landskapet. Tack vare effektiva solpaneler på taken är man delvis självförsörjande på el. Klokt, miljövänligt och lönsamt!