Fyren

Mariehamn

Projektfakta

Entreprenör: Allbygg AB

Partner: Lotsberget AB

Typ: Bostadsrätter

Tid: Inflyttning 2023

Antal: 31

Bostadsstorlekar:: 39,6m2-120,1m2

Slutfört
Ett nytt landmärke vid inloppet till Västerhamn.

Genom sina totalt 8 våningar kommer BAB Fyren att vara det högsta bostadshuset i Mariehamn, och uppnå en helt egen nivå när det gäller havsutsikt i Västerläge.

BAB Fyren kommer att byggas på egen tomt, till skillnad från många hus i området. Huset uppförs dessutom i platsgjuten betong, vilket medför den längsta livslängden och ett bekvämt boende för ägarna.

Lotsberget Ab har tillsammans med Arkitekt Micko Koskinen-Pahlman hos MIRA Arkitektstudio Ab strävat efter att ge en vacker fasad åt huset för att passa in på detta unika läge i Mariehamn.

För att maximera boendets bekvämlighet och utsikt ligger också stark fokus på planeringen utav bostäderna.

De bostäder som ligger mot berget får också en spektakulär utsikt från vardagsrummen och balkongerna tack vare husets form.

Adress:                      Lotsgatan 19, 22100 Mariehamn

Färdigställande:      12/2021

Material:                     Platsgjuten betong

Entrepenör:               Allbygg Ab

Typ:                            RS-Projekt

Projektör:                  Lotsberget Ab

Bostadsantal:            30st

Bostadsstorlek:        39,6m2 – 120,1m2

Parkering:                   Parkeringshall / Cyckelförråd

Tomt:                          Egen

El & Vatten:                Enligt förbrukning (egen mätare)

Bolagslån:                  50% (valfri)

Skötselvederlag:   2,75€ / m2 (estimerat)