Joacim Sundh

Lång erfarenhet inom bostadsutveckling och från ledande positioner på affärssidan för bolag som Toshiba, PwC, Ford, Volvo och H&M.