english flag svensk flagg
Finansiering 2018-09-05T14:08:37+00:00

Finansiering

Wood & Hill är specialiserade på finansieringslösningar för bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Vi skapar inte bara tillgång till nödvändigt investeringskapital, utan bistår också med kvalificerad finansiell rådgivning under hela projekttiden. Ett stöd som inte sällan har mycket stor betydelse för projektets totalekonomi. Vi samarbetar med flera av Sveriges ledande banker och följer noga deras prioriteringar och önskemål.

Fokusområden

Vi fokuserar på kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter med bra lägen i södra och mellersta Sverige.

Kommersiella fastigheter

Vi fokuserar på att äga, förvalta och utveckla fastigheter med möjlighet god värdetillväxt och positiva kassaflöden i expansiva orter i Sverige. Vi tillför kapital via obligationer, preferensaktier, konvertibler eller eget kapital. Hamngatan skall alltid vara delägare i projekten. Aktiv förvaltning via partnerskap med förvaltare/utvecklare.

Bostäder

Vi investerar i fastigheter med hyresrätter och bostadsrätter med bra lägen i Sveriges tillväxtregioner. Fokus på tillväxtstäder i väst- och Sydsverige. Säkrad projektledning.

Våra finansieringsprojekt

Vi är delägare i projekt från Sigtuna i norr via Norrköping och Örebro ner till Malmö i söder. Vår ägarandel varierar beroende på projektets omständigheter och vår roll i genomförandet.

Läs mer om projekten ›